راز بهار با صدای طیب امیدی

راز بهار با صدای طیب امیدی

پدر با صدای محمد کولیوند

پدر با صدای محمد کولیوند

ساقی با صدای رضا تتری

ساقی با صدای رضا تتری

کوگ تاراز با صدای بهنام خدری

کوگ تاراز با صدای بهنام خدری

به یاد پدر با صدای سعید رحیمی پور

به یاد پدر با صدای سعید رحیمی پور

دانلود آهنگ فیلمو با صدای مهرداد هاشمیان

دانلود آهنگ فیلمو با صدای مهرداد هاشمیان

انتظار با صدای میلاد شکری

انتظار با صدای میلاد شکری

نازارم فرج علیپور

نازارم فرج علیپور

راه اندازی صفحه اینستاگرام لر موزیک

راه اندازی صفحه اینستاگرام لر موزیک

دانلود آهنگ مجنون با صدای سجاد اسکینی

دانلود آهنگ مجنون با صدای سجاد اسکینی